Συνεδρίαση Διυπουργικής Επ. Αποκρατικοποιήσεων

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε την άσκηση από το Ελληνικό Δημόσιο του δικαιώματός του να ζητήσει από την Deutsche Telekom AG να αγοράσει ποσοστό 5% των μετοχών του ΟΤΕ κυριότητάς του. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στη σύμβαση πώλησης μετοχών που συνήφθη στις 14 Μαΐου 2008 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, η οποία στη συνέχεια κυρώθηκε με το Ν.3676/2008.

Η διάθεση του 5% των μετοχών, δεν επηρεάζει σε τίποτα τα πλήρως κατοχυρωμένα δικαιώματα του Δημοσίου στον έλεγχο του ΟΤΕ, όπως αυτά προβλέπονται στη συμφωνία μετόχων μεταξύ του Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG. Η τιμή διάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση ανέρχεται σε €27,50 ανά μετοχή, δηλαδή είναι υπερδιπλάσια από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των €10,66. Τα συνολικά έσοδα για το Δημόσιο θα ανέλθουν σε €674 εκατ., δηλαδή € 413 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τα έσοδα που θα προέκυπταν με βάση τη χθεσινή χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε επίσης τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Οι Σύμβουλοι του Δημοσίου θα ορισθούν με νεότερη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

2018-09-24T17:42:20+03:00Δελτία Τύπου|