Συνεδρίαση Διυπ. Επ. Αποκρατικοποιήσεων ΛΑΡΚΟ

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά, με αντικείμενο τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ.

Στo πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι που ορίστηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή, αξιολόγησαν τους φακέλους των υποψηφίων επενδυτών που ανταποκρίθηκαν στην από 26-7-2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή.

Στην εισήγησή τους προς τη Διυπουργική Επιτροπή, οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι αναφέρουν ότι και οι εννέα συμμετέχοντες πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, όπως αυτά τέθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και, ως εκ τούτου, προτείνουν τη συμμετοχή τους στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι (κατ’ αλφαβητική σειρά) οι εξής:

1. AKTOR S.A. (Ελλάδα)

2. CUNICO RESΟURCES N. V. (Ολλανδία)

3. FEVAMONITICO SARL (Λουξεμβούργο)

4. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. (Ελλάδα)

5. MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (Ελλάδα)

6. PANEGEAN Ltd (Κύπρος – Κοινοπραξία μεταξύ GLENCORE INTERNATIONAL A.G. & SWISSMARINE INC.)

7. SOLWAY INDUSTRIES LTD (Ρωσία)

8. Διεθνής Επενδυτική Τράπεζα (Δεν επιθυμεί δημοσιοποίηση της συμμετοχής της στη φάση αυτή)

9. Διεθνής Όμιλος του Μεταλλευτικού Κλάδου (Δεν επιθυμεί δημοσιοποίηση της συμμετοχής του στη φάση αυτή)

Η Διυπουργική Επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και αποφάσισε όπως οι παραπάνω συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας που προβλέπει την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

2018-09-25T14:56:43+03:00Δελτία Τύπου|