Προασπίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική

Η παγκόσμια οικονομία βιώνει σήμερα μια πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια κρίση. Η χρηματοπιστωτική αναταραχή που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 από τις ΗΠΑ κλιμακώθηκε δραματικά από το φθινόπωρο του 2008 και μετά, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Η Ευρώπη το 2009 θα παρουσιάσει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ πέντε μόνο χώρες της ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, αναμένεται να διατηρήσουν θετικό πρόσημο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν θέσει στο επίκεντρο της ατζέντας τους την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, αναζητώντας τις κατάλληλες λύσεις και προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. Οι προτεραιότητες που φαίνεται να κυριαρχούν, αφορούν σε πρώτο επίπεδο στην αποκατάσταση της ρευστότητας και σε δεύτερο στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας έρχεται τρίτη σε σειρά προτεραιότητας αφού, λόγω και των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αναμένεται σημαντική αύξηση των ελλειμμάτων στην ευρωζώνη, τόσο κατά τη διάρκεια του 2009 όσο και το 2010. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν έχει την πολυτέλεια να θέτει σε δεύτερη μοίρα το θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής, αφού η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος. Ένα χρέος, το οποίο αν και μειώθηκε αισθητά τα τελευταία πέντε χρόνια, συνεχίζει να είναι υψηλό. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008 – 2011, το οποίο αποτελεί στην ουσία το σχέδιο για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση των προοπτικών της για τα επόμενα χρόνια.

Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου αυτού είναι:

Πρώτον, η δημοσιονομική εξυγίανση και η μείωση των ελλειμμάτων, με έμφαση στη δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών. Ο στόχος αυτός δεν αφορά μόνο στη συμμόρφωση της Ελλάδας στους κοινοτικούς κανόνες και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής της στη ζώνη του ευρώ. Αφορά πρώτα από όλα στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και στην ανάγκη για ενίσχυση της αξιοπιστίας της στις διεθνείς αγορές. Για το λόγο αυτό, έχουν ανακοινωθεί ήδη μια σειρά από μέτρα για τη συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών, σε όλο το φάσμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και για τον περιορισμό της σπατάλης. Παράλληλα, προωθούνται δράσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με εντατικοποίηση των ελέγχων και εκτενείς διασταυρώσεις στοιχείων.

Δεύτερον, η στήριξη της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, με το πρόγραμμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στόχος είναι η διευκόλυνση της δανειοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, παρέχεται στήριξη στους τομείς και τους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τουρισμός. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφαρμόζεται ήδη, μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, το πρόγραμμα για πλήρη επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με πάνω από 8,5 χιλιάδες εγκεκριμένες αιτήσεις μέχρι σήμερα. Στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, θα συμβάλλουν στο επόμενο διάστημα μια σειρά από παράγοντες, όπως η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007–2013, μέσω του οποίου θα αξιοποιηθούν 39 δισ. ευρώ περίπου, από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μέσω των οποίων έχουν εγκριθεί σήμερα επενδύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ και τις επόμενες εβδομάδες ξεκινούν τα πρώτα έργα, ενώ εντός του 2009 θα οριστούν ανάδοχοι για έργα ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και η συνέχιση της εφαρμογής του νέου επενδυτικού νόμου, με βελτιωμένες ρυθμίσεις, ώστε να καλύπτει περισσότερες δραστηριότητες. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτον, η θωράκιση της απασχόλησης και η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών. Ήδη το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής διαθέτει 450 εκατ. ευρώ, για δράσεις όπως η καταβολή του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους και ομάδες ΑΜΕΑ, καθώς και η χορήγηση επιδόματος στεγαστικού δανείου σε δικαιούχους του ΕΚΑΣ και επιδοτούμενους ανέργους.

Επίσης, τίθενται σε εφαρμογή ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και προωθούνται δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές, από τις οποίες αναμένεται μέχρι το τέλος του 2009 να επωφεληθούν 200.000 άνεργοι, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγράμματα κατάρτισης, επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων, στήριξη νέων ελεύθερων επαγγελματιών και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές. Από την κατάθεση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής επιτροπής, η οποία κρίνει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να επιδιωχθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Τα μέτρα περικοπής των κρατικών δαπανών που έχουμε ήδη ανακοινώσει μετά την κατάθεση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης καθιστούν εφικτό το στόχο για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% εντός του 2010. Ταυτόχρονα, το δανειακό πρόγραμμα εκτελείται κανονικά και, ήδη πριν από το τέλος Φεβρουαρίου, έχουμε καλύψει ένα πολύ σημαντικό μέρος των δανειακών μας αναγκών για όλο το χρόνο. Το κόστος δανεισμού, μάλιστα, είναι χαμηλότερο από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες για τις ίδιες διάρκειες, έστω και αν είναι υψηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση, γεγονός που ισχύει σχεδόν για όλες τις χώρες. Από την άλλη πλευρά είμαι βέβαιος ότι η πιστή εφαρμογή του προγράμματός μας για την περίοδο 2009 -2011 θα οδηγήσει σε μια ριζική βελτίωση της εικόνας της χώρας μας στις αγορές, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα περιθώρια δανεισμού, που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αντιστοιχία με τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας μας. Αυτό που έχει, ωστόσο, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Κυρίως, όμως, έχει την πολιτική βούληση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σταθερά, με ευθύνη και ασφάλεια, στην επόμενη ημέρα.

2018-09-20T17:38:42+03:00Άρθρα|