Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 2008 – 2011 αποτελεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για την έξοδο της οικονομίας μας από τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η χειρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση στη μεταπολεμική περίοδο. Το Πρόγραμμά μας κατατέθηκε στο τέλος Ιανουαρίου και συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες, υπήρξε η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα προτείνει τον επόμενο μήνα τις προθεσμίες για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων κάτω από το 3% του ΑΕΠ για τις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που έχουν υπερβεί το όριο αυτό.

Η κρίση είναι πρωτοφανής σε ένταση και διάρκεια. Οι επιπτώσεις της έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε διαδοχικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων και των εκτιμήσεών τους. Και έχει οδηγήσει όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου στη διαρκή προσαρμογή των οικονομικών τους πολιτικών. Στη διαρκή αναζήτηση των κατάλληλων στρατηγικών και μέτρων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε δεδομένα που μεταβάλλονται συνεχώς. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει 4 φορές μέσα σε 14 μήνες τις εκτιμήσεις της για τις συνέπειες της κρίσης και μάλιστα κάθε φορά προς το δυσμενέστερο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση από καλύτερη θέση όσον αφορά την ανάπτυξη σε σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα είναι μια από τις 5 μόνο χώρες της ευρωζώνης, που προβλέπεται από την Επιτροπή ότι θα διατηρήσουν και το 2009 θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Όπως προβλέπεται ότι και η αύξηση της ανεργίας της φέτος θα είναι συγκριτικά μικρότερη. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, παρά την αύξησή του πάνω από το 3% του ΑΕΠ, θα είναι μικρότερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Ωστόσο, αυτό που αποδυναμώνει τις αντοχές της οικονομίας μας και της στερεί τη δυνατότητα της χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής, είναι το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Ένα χρέος, το οποίο, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια μειώθηκε σημαντικά, από το 100% του ΑΕΠ περίπου το 2004 στο 94% το 2008, απαιτεί σήμερα τεράστια ποσά για την εξυπηρέτησή του, που γίνονται ακόμη μεγαλύτερα λόγω της αύξησης του κόστους του δανεισμού.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, που αποτυπώνονται και στο Πρόγραμμα, είναι τρεις:

• Η στήριξη της ανάπτυξης και κατά συνέπεια της απασχόλησης.

• Η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων, με έμφαση στη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών και της σπατάλης.

• Οι στοχευμένες ενισχύσεις για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, κεντρικές προτεραιότητες του σχεδίου αποτελούν:

Η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, με την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου ύψους 28 δις. ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψήφισε η Βουλή. Ένα σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται και μέλημά μας είναι να επιταχυνθεί η υλοποίησή του για να φθάσει η ρευστότητα στους αποδέκτες της, δηλαδή στις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες – και τα νοικοκυριά. Υπενθυμίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε άμεσα και η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το σχέδιο τους εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν απειλήθηκε με κατάρρευση, όπως συνέβη σε άλλες χώρες.

Επιπλέον με τροπολογία που κατατίθεται αύριο στη Βουλή σχετικά με τις τράπεζες προβλέπουμε ότι:

• Οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, για τη χρήση του 2008 δεν θα μπορούν να μοιράσουν μέρισμα σε χρήμα αλλά μόνο σε μετοχές

• Δεν τους επιτρέπεται η επαναγορά μετοχών τους για όσο χρόνο διαρκεί το Πρόγραμμα

Με την εφαρμογή του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στοχεύουμε στη διευκόλυνση της δανειοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το Πρόγραμμα αυτό έγινε για να δώσει στην πραγματική οικονομία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις την ανάσα που χρειάζονται σ’ αυτές τις δύσκολες περιστάσεις. Και είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει πράξη, μέχρι τέλους. Μέχρι να πιάσει τόπο ακόμα και το τελευταίο ευρώ.

Η ασφάλεια των καταθέσεων. Με την πολιτική δέσμευση για την ασφάλεια όλων των καταθέσεων στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και την αύξηση του νομικά εγγυημένου ελάχιστου ορίου από τις 20.000 στις 100.000 ευρώ για κάθε καταθέτη, αντιμετωπίστηκε η ανασφάλεια που αισθάνονταν χιλιάδες συμπολίτες μας. Και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη απέναντι στο τραπεζικό σύστημα. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των τομέων και των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης. Στηρίζουμε πρώτα απ’ όλα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

o Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για την πλήρη επιδότηση του επιτοκίου και τη χορήγηση της εγγύησης του Δημοσίου για δάνεια στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όχι μόνο για επενδύσεις αλλά και για κεφάλαια κίνησης. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί πάνω από 8,5 χιλιάδες αιτήσεις με ύψος δανείων περίπου 1 δις. ευρώ.

o Ενεργοποιούμε νέες δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε κοινωνικές ομάδες και περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση. Προκηρύσσουμε δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 1,5 δις. ευρώ.

o Δώσαμε 410 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Θέτουμε σε εφαρμογή ένα πακέτο πρόσθετων δράσεων, ειδικά για τη στήριξη του τουρισμού, που αναμένεται να επηρεαστεί από την επιδείνωση της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

o Αύριο κατατίθεται το Σχέδιο Νόμου για τη μείωση του ΕΤΑΚ και του τέλους 2% για τους Δήμους.

o Σύντομα κατατίθενται οι νομοθετικές ρυθμίσεις και για τη λειτουργική τακτοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων.

o Επιδοτούμε την πρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες

o Ενισχύουμε κατά 20% το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

o Ενισχύουμε τα προγράμματα και τις δράσεις για τη διεθνή προβολή της χώρας.

Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, με ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα και τις ανάγκες των αγροτών, αλλά και με σεβασμό στους κανόνες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανάπτυξη θα συμβάλουν θετικά και μια σειρά από παράγοντες, όπως:

o η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με το οποίο θα επενδυθούν στην ανάπτυξη της χώρας σχεδόν 39 δις. ευρώ, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, αλλά και από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

o Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο αυξήσαμε κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Ήδη μάλιστα από τις 2 Ιανουαρίου του 2009 έχει εκταμιευθεί ποσό 1,7 δις. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση των έργων και να ενισχυθεί η ρευστότητα, ειδικά των τοπικών οικονομιών.

o Οι Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Έχουν ήδη εγκριθεί επενδύσεις ύψους 5,7 δις. ευρώ και τις επόμενες εβδομάδες ξεκινούν τα πρώτα έργα, ενώ εντός του 2009 θα ορισθούν ανάδοχοι για έργα ύψους 500 εκατ. ευρώ.

o Η συνέχιση της εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου.

Παράλληλα, συνεχίζουμε αποφασιστικά το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερος άξονας του σχεδίου είναι η σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή. Επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη σταδιακή μείωση του δημοσίου ελλείμματος, να πετύχουμε δηλαδή τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% το 2011. Και αυτό γιατί θέλαμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία και να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Η Τράπεζας της Ελλάδας μας προτρέπει να πετύχουμε το στόχο μείωσης του ελλείμματος από το 2009. Ενώ η Κομισιόν θα προσδιορίσει το χρόνο προσαρμογής το Μάρτιο. Στο σημείο αυτό είναι καλό να ακούσουμε και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Γιατί μέχρι σήμερα, ακούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, αλλά σε αυτό το κρίσιμο θέμα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα από την αντιπολίτευση. Ούτε μια κουβέντα.

Όσον αφορά στις δαπάνες, με τα μέτρα που ανακοινώσαμε, προωθούμε:

• Τη μείωση των ελαστικών δαπανών σε όλα τα Υπουργεία κατά 10%.

• Τη μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους τομείς Υγείας και Παιδείας, καθώς και τη μείωση των συμβάσεων έργου κατά 10%.

• Την κατάργηση και συγχώνευση δημοσίων οργανισμών, τον περιορισμό των αριθμών των μελών των Δ.Σ., τη συγχώνευση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου στους δημόσιους Οργανισμούς και φορείς που δεν είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, την επιβολή πλαφόν στους μισθούς τους.

• Ο νόμος 3697/2008 για τις δαπάνες των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα εφαρμοστεί αυστηρά, με επιβολή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της χρηματοδότησης των φορέων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, καθώς και της επιβολής προστίμων). Ο νόμος αυτός αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση των δαπανών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία θα επιβλέπονται πλέον από μια νέα διυπουργική επιτροπή. Όλοι αυτοί οι φορείς υποχρεώνονται να υποβάλλουν προϋπολογισμούς, τριετή επιχειρησιακά πλάνα με συγκεκριμένους στόχους και οικονομικές καταστάσεις σύμφωνες με τα ΔΠΧΠ (διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) – για τα νοσοκομεία – , ενώ υποχρεωτική θα είναι και η αναβάθμιση και τυποποίηση των λογιστικών τους συστημάτων. Επιπλέον θα προβλεφθεί και η ποινή της έκπτωσης των μη αιρετών Διοικήσεων Οργανισμών που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

• Σημαντική εξοικονόμηση πόρων αναμένεται να υπάρχει από τη χρήση νέων μεθόδων (όπως το leasing) για τις δημόσιες προμήθειες διαρκών αγαθών, όπως υπολογιστές, εξοπλισμός Η/Υ, καθώς και αυτοκίνητα. Πρακτικές τις οποίες ακολουθούν όλες οι σοβαρές ιδιωτικές εταιρίες για να μειώσουν το κόστος των προμηθειών τους είναι ώρα να εφαρμοσθούν και στον δημόσιο τομέα.

• Έχει δημιουργηθεί και θα εφαρμοστεί από φέτος, ένα ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών για τους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το νέο σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια και προάγει τον ανταγωνισμό, ενώ περιορίζει τη σπατάλη πόρων μέσω της συλλογής και της ομαδοποίησης των αναγκών των νοσοκομείων, προκειμένου να ετοιμάζονται συνολικές προκηρύξεις προμηθειών.

• Την περιστολή των δαπανών των Ασφαλιστικών Ταμείων αναμένεται επίσης από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και bar codes στα φαρμακευτικά είδη, αφού έτσι θα είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων και η παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο της συμπεριφοράς συνταγογράφησης.

• Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2008, θα εφαρμοστεί με συνέπεια. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει μια συνολική εταιρική αναμόρφωση, ενώ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τον εξορθολογισμό της εξυπηρέτησης του χρέους, για τη σταδιακή ενοποίηση του προϋπολογισμού του ΟΣΕ και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Επίσης περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και την προώθηση της διαφάνειας.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η αλλαγή στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω της υιοθέτησης του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τα Προγράμματα, θα τον καταστήσει πιο κατανοητό και σαφή, με ξεκάθαρη παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει τον έλεγχο του κόστους κάθε προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζονται. Κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, ο προϋπολογισμός κάθε Υπουργείου ή Οργανισμού θα καταδεικνύει τα έργα που κάθε Υπουργός δεσμεύεται να ολοκληρώσει, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος Προϋπολογισμού Προγραμμάτων προγραμματίζεται για το 2012. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αφού ήδη οι εκδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού συνοδεύονται από πιλοτικές εκδόσεις με το σύστημα των προγραμμάτων. Με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων, σχεδιάζεται επίσης η αναμόρφωση του λογιστικού συστήματος που χρησιμοποιεί η κεντρική κυβέρνηση. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η εξοικονόμηση των πόρων από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών δεν έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γι’ αυτό και έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ήδη από το 2010 το στόχο μείωσης του ελλείμματος κάτω από το 3%.

Ταυτόχρονα προχωρήσαμε:

• Πρώτον, στην επαναφορά του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και

• δεύτερον, στην απλοποίηση του ΕΤΑΚ (Ενιαίου Τέλους Ακινήτων) για να γίνει πιο δίκαιο με σαφές και συγκεκριμένο όφελος για τους μικροϊδιοκτήτες.

Διασφαλίσαμε όμως ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά το δημόσιο έλλειμμα από τις παραπάνω μεταβολές, με προσαρμογές στη φορολογία των τσιγάρων και των ποτών και την ενίσχυση των στοχευμένων διασταυρώσεων. Βεβαίως, η αντιπολίτευση διαφώνησε με τις αυξήσεις στα ποτά και τα τσιγάρα, αλλά δεν μας πρότεινε ως συνήθως και κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση. Και σε ό,τι αφορά το ΕΤΑΚ είδε νέες επιβαρύνσεις, την ώρα που το συνδικαλιστικό όργανο των ιδιοκτητών αλλά και το σύνολο των πολιτών έκρινε θετικά τις αλλαγές αυτές. Όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θέτουμε υπό στενή επίβλεψη και αξιολόγηση τις φορολογικές υπηρεσίες, με βάση συγκεκριμένους στόχους και δείκτες. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους, με συγκεκριμένη στόχευση και εκτενείς διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης.

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου αφορά την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική, ερήμην των αναγκών της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση στη θωράκιση της απασχόλησης και στην ενίσχυση των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Ήδη το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής διαθέτει 450 εκατ. ευρώ, για δράσεις όπως:

o Η καταβολή του Έκτακτου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύψους 100 έως 200 ευρώ, που ξεκίνησε ήδη και αφορά τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, τους εγγεγραμμένους ανέργους και ομάδες ατόμων με αναπηρίες.

o Η χορήγηση επιδόματος στεγαστικού δανείου, ύψους 500 ευρώ, που προετοιμάζεται για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τους επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι εξυπηρετούν στεγαστικό δάνειο.

Επιπλέον, εφαρμόζονται μέτρα, πέραν αυτών που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, για την προστασία των δανειοληπτών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Όσον αφορά την ενίσχυση της απασχόλησης:

o Θέτουμε σε εφαρμογή Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και μετατρέπουμε το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης.

o Υλοποιούμε δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές, από τις οποίες αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να επωφεληθούν 200.000 άνεργοι συμπολίτες μας, είναι μεταξύ άλλων:

o Η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

o Η επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων

o Η στήριξη νέων ελεύθερων επαγγελματιών

o Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας.

Κυρίες και κύριοι:

Από την κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει:

• Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας και

• η αξιολόγηση της Κομισιόν για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Κοινός τόπος και των δύο εκθέσεων είναι, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να είναι άμεση και όχι σταδιακή. Και αυτό, γιατί οι αγορές τιμωρούν την Ελλάδα με υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Και αυτό οφείλεται πρώτον στο υψηλό δημόσιο χρέος και δεύτερον στο μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Κοινός τόπος των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι η περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση. Με άλλα λόγια, οι προτάσεις τους οδηγούν ουσιαστικά σε περαιτέρω αύξηση των δαπανών και άρα των ελλειμμάτων και του χρέους. Δεν θέλω να μπω σε λογική αντιπαράθεσης. Επισημαίνω όμως τη μεγάλη απόσταση που έχουν αυτή τη στιγμή οι προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πραγματικότητα. Και το επισημαίνω αυτό, ως σημείο προβληματισμού. Το επισημαίνω, γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει σύνεση και ευθύνη από όλες τις πλευρές.

Δεν είναι ώρα για διαγωνισμό ακραίων απόψεων. Δεν είναι ώρα να υποθηκεύουμε το μέλλον του τόπου και των πολιτών. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τους κινδύνους. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το συμφέρον της χώρας. Δεν μπορούμε όμως και να αγνοούμε την πραγματική οικονομία και την ανάγκη για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Για αυτό και επιμένουνε σταθερά:

• στο δρόμο της δημοσιονομικής εξυγίανσης

• στο δρόμο της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας

• στο δρόμο της στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Οι προβλέψεις της Ε.Ε. επιβεβαιώνουν μια πραγματικότητα.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρωζώνης που προβλέπεται να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Θα έχει μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και χαμηλότερη ανεργία από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε το περιθώριο δημοσιονομικής χαλάρωσης. Γιατί το δημόσιο χρέος, το οποίο τριπλασιάστηκε από το 1980 ως το 2004 ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομία μας. Η μείωση του ελλείμματος και του χρέους δεν επιβάλλεται μόνο γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κοινοτικούς κανόνες. Το επιβάλλει το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας μας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επτά χώρες της ευρωζώνης, αναμένεται το 2009 να παρουσιάσουν έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η Ιρλανδία θα έχει έλλειμμα 11%, η Ισπανία 6,2%, η Γαλλία 5,4%, η Πορτογαλία 4,6%, η Ιταλία 3,8% η Ελλάδα 3,7% και η Σλοβενία 3,2%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει το Μάρτιο τις προθεσμίες για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων κάθε χώρας, προκειμένου να προσαρμοστούν στα όρια που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% ως και το 2011, ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρξουν περιθώρια για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα μέτρα περιστολής των κρατικών δαπανών, τα οποία η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά την κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθιστούν εφικτό το στόχο για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% εντός του 2010.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 0,2% έναντι 1,1% που προβλέπει η Ελλάδα. Η διαφορά αυτή, όσον αφορά την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης, επηρεάζει και τις προβλέψεις που γίνονται στη συνέχεια και αφορούν το ύψος τόσο του δημοσίου ελλείμματος όσο και του χρέους.

Σημειώνεται ότι, το τελευταίο τρίμηνο του 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν 2,6%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέσο όρο της ευρωζώνης που ήταν -1,2% και της Ε.Ε. που ήταν -1,1%. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι δικές μας προβλέψεις, αλλά ούτε και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεκδικούν το αλάθητο. Για παράδειγμα η Ε.Ε. το 2004 προέβλεπε ανάπτυξη 4,2% και τελικά πετύχαμε 4,9%. Το 2005 προέβλεπε ανάπτυξη 3,3% και πετύχαμε 2,9%. Το 2006 προέβλεπε ανάπτυξη 3,4% και πετύχαμε 4,5%. Το 2007 προέβλεπε ανάπτυξη 3,7% και πετύχαμε 4%. Το 2008 προέβλεπε ανάπτυξη 4% και πετύχαμε 3%.

Η ελληνική Κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει κάνοντας εφόσον χρειασθεί βελτιώσεις, διορθώσεις και προσαρμογές. Σε αυτή την κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία περίοδο βάζουμε πάνω απ’ όλα το συμφέρον της χώρας. Έχουμε σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο. Είμαστε σε εγρήγορση και δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αναπροσαρμογές, ώστε να διασφαλίσουμε την πορεία της χώρας. Στις μεγάλες κρίσεις οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να αναζητούν κοινούς τόπους.

Είναι ώρα ευθύνης και καθαρών προτάσεων. Ζητάμε καθαρές και υπεύθυνες προτάσεις. Ζητάμε εθνική στάση, εθνική ευθύνη,.

Σας ευχαριστώ.

2018-10-23T10:23:24+03:00Ομιλίες_Βουλή|