Ομιλία στο ετήσιο συνέδριο για την Ελληνική αγορά ΣΔΙΤ

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 2ου ετήσιου Συνεδρίου για την Ελληνική Αγορά Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την πρόσκληση να είμαι ομιλητής και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία τους. Πρόκειται για ένα συνέδριο που αποκτά πλέον μία συνέχεια, αντανακλώντας την επιτυχία της εφαρμογής του θεσμού των Συμπράξεων στη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι,

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, τη δυσκολότερη των τελευταίων 70 ετών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε χώρα και κάθε οικονομία να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να αντιμετωπίσει τη διεθνή κρίση. Να αξιοποιήσει όλα τα αποθέματα που έχει για να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Γιατί, η κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι πρωτοφανής για τη μεταπολεμική περίοδο. Η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία έχουν εισέλθει σε βαθιά ύφεση. Οι πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είδαν το φως της δημοσιότητας μόλις την περασμένη Δευτέρα, προδιαγράφουν για το 2009 αρνητική ανάπτυξη 4% για την Ευρωζώνη και σταθεροποίηση για το 2010. Παράλληλα, εκτιμάται μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη, στο 9,9% εφέτος και στο 11,5% τον επόμενο χρόνο από 7,5% το 2008, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν επιπλέον 8 εκατομμύρια άνεργοι στη διετία 2009-2010. Με βάση και τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιστάσεις στην κρίση από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται και για την Ελλάδα αρνητικός το 2009 κατά 0,9%, χωρίς όμως να έχει ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση από τα πιο πρόσφατα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για τον κλάδο της οικοδομής, την αγορά αυτοκινήτου και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κυρίες και κύριοι,

Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα από τις προβλέψεις, χάρη στη δυναμική που είχε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια αλλά και στο σχέδιο που εφαρμόζουμε για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και τους κλάδους της οικονομίας που είναι περισσότερο ευαίσθητοι. Για να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και να θωρακίσουμε την απασχόληση. Παράλληλα, αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αναπτυξιακό απόθεμα, που έχουμε δημιουργήσει με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων πέντε ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που αποτελούν το θέμα του σημερινού Συνεδρίου.

Οι Συμπράξεις , είναι σήμερα ο πιο σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης έργων υποδομής. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία οφέλη και για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως για τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν περισσότερα έργα και ταχύτερα. Για την Ελλάδα, θα έλεγα ότι είναι μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, που σήμερα αρχίζει να αποδίδει καρπούς και θα αποδώσει ακόμη περισσότερους στα επόμενα χρόνια. Την ενεργοποίηση αυτού του χρηματοδοτικού πλαισίου την ξεκινήσαμε ήδη από το 2004. Το 2005 ψηφίσθηκε ο σχετικός νόμος στη Βουλή. Και από το 2006 μέχρι σήμερα, η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ έχει εγκρίνει 52 έργα συνολικού ύψους 5,7 δις. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη επιτυχία του θεσμού. Υπενθυμίζω ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία υλοποίησης έργου ΣΔΙΤ, που αφορά στην ανέγερση επτά πυροσβεστικών σταθμών, συνολικού ύψους 27,7 εκατ. ευρώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας, αρχίζει η υλοποίηση του έργου. Και περιμένουμε να ακολουθήσει με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση και άλλων έργων, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ήδη, έχει επιλεγεί προσωρινός ανάδοχος για το έργο της υλοποίησης των Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κορίνθου και Τρικάλων και άλλα έξι έργα ύψους 500 εκατ. ευρώ μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Είναι σημαντικό ότι δέκα από τις μεγαλύτερες ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε έργα ΣΔΙΤ διεθνώς έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των πρώτων έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στους σχετικούς διαγωνισμούς. Μέχρι σήμερα συνολικά 45 εταιρίες έχουν συμμετάσχει στους διαγωνισμούς για τα έργα ΣΔΙΤ. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταδιακά. Ενώ στην αρχή 5 σχήματα υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στους πιο πρόσφατους διαγωνισμούς στα 8 – 9 σχήματα. Αυτό αποδεικνύει, ότι παρά την κρίση, τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι ελκυστικά για τους επενδυτές. Αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και άρτιο από όλες τις πλευρές θεσμικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο απόλυτα συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη σχετική διαδικασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί χωρίς καμία ένσταση ή δικαστική εμπλοκή. Κάτι, που όπως γνωρίζετε, αποτέλεσε αιτία καθυστερήσεων στο παρελθόν σε αντίστοιχα έργα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, ότι η προετοιμασία μας ήταν σωστή και ότι η διαδικασία που ισχύει για την επιλογή των αναδόχων είναι αντικειμενική και σαφής, με όρους που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Τα έργα λοιπόν ξεκινούν να υλοποιούνται, βοηθώντας την ελληνική οικονομία στον αγώνα της απέναντι στην διεθνή κρίση. Στηρίζοντας την ανάπτυξη σε μια δύσκολη περίοδο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις προοπτικές μετά την κρίση. Και στον τομέα των ΣΔΙΤ οι προοπτικές είναι εντυπωσιακές.

Πολλές από τις γειτονικές μας χώρες έχουν ακολουθήσει ή ακολουθούν σήμερα το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης του θεσμού, με την ψήφιση αντίστοιχου νόμου και τη σύσταση ειδικών μονάδων για την προώθηση των ΣΔΙΤ. Στελέχη από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιορδανία, τη Λετονία, τη Βοσνία, την Κροατία και τη Βουλγαρία έχουν συνεργαστεί με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και άλλους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να αποκτήσουν τεχνογνωσία ως προς τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πέντε χώρες – μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού κέντρου τεχνογνωσίας για έργα ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, μεταφέρουμε την εμπειρία και τη γνώση που έχουμε ήδη αποκτήσει όσον αφορά τις ΣΔΙΤ σε περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Οι επαφές αυτές βοηθούν στην εμβάθυνση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεών της Ελλάδας με τις άλλες χώρες και δημιουργούν σοβαρές αναπτυξιακές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στις αναδυόμενες αγορές των γειτονικών μας χωρών. Είμαι άνθρωπος που πιστεύω πάνω απ’ όλα στο αποτέλεσμα. Και στην προκειμένη περίπτωση, έχω την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Θα μου επιτρέψετε μάλιστα στο σημείο αυτό να συγχαρώ και να ευχαριστήσω δημοσίως, την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία με επικεφαλής τον κ. Λεωνίδα Κορρέ, έχει καταφέρει να ανταποκριθεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη αποστολή.

Κυρίες και κύριοι

Η επιτυχημένη εφαρμογή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα δεν είναι μοναδική ούτε μεμονωμένη περίπτωση μεταρρυθμίσεων που προωθήσαμε στην οικονομία. Θέλω να θυμίσω, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια προχωρήσαμε σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, που σήμερα ενισχύουν τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην παγκόσμια ύφεση.

Καταφέραμε:

  • Να επιδοτήσουμε, μέσω του νέου επενδυτικού νόμου, επενδύσεις ύψους 12 δισ. ευρώ, οι οποίες δημιουργούν πάνω από 28.500 άμεσες θέσεις εργασίας.
  • Να αξιοποιήσουμε μέσα σε πέντε χρόνια το 100% των πόρων του Γ’ ΚΠΣ, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσα σε τέσσερα χρόνια είχε πετύχει ποσοστό απορρόφησης μόλις 24%.
  • Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων έργων που έγινε ποτέ στη χώρα ύψους 19 δις ευρώ. Όταν στην περίοδο 1994 -2004 είχαν κατασκευασθεί, μαζί με τα Ολυμπιακά Έργα, έργα ύψους μόλις 10 δις ευρώ.
  • Να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε την Ψηφιακή Στρατηγική, φέρνοντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, ως προς την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας το 2006, το 2007 και το 2008.

Και βέβαια να υπενθυμίσω, ότι μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις – στο 25% από 35% και στο 20% από 25% για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες – δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μειώνοντας παράλληλα και τους συντελεστές για τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, επιλέξαμε ως κυβέρνηση το δρόμο της ευθύνης, της ειλικρίνειας και της αποφασιστικότητας. Επιλέξαμε τη δράση και όχι την αδράνεια. Λάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα.

Επιγραμματικά μόνο σας θυμίζω:

• Την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων.
• Το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας ύψους 28 δις. ευρώ.
• Την προστασία των δανειοληπτών.
• Τη δανειοδότηση περισσότερων από 27 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης ύψους 3,2 δις ευρώ, με ευνοϊκούς όρους, μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.
• Το σχέδιο στήριξης της απασχόλησης ύψους 3,2 δις ευρώ, που δίνει την ευκαιρία σε πάνω από 1.300.000 εργαζόμενους να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, επιδότησης εργασίας και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
• Τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων, του κλάδου του αυτοκινήτου, του κλάδου της οικοδομής καθώς και των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Και βέβαια, πέρα από την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, κρίσιμης σημασίας ζήτημα είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων. Στόχος είναι η μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2010 και ο περιορισμός του δημόσιου χρέους. Και αυτό τον στόχο θα τον πετύχουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Τα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα δεν μας εφησυχάζουν. Η κρίση έφερε στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Και αυτά είμαστε αποφασισμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Ο χρόνος που έχει η Ελλάδα για να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της και να αποκτήσει ακόμα περισσότερες δεν είναι απεριόριστος. Η περίοδος της κρίσης που «παγώνει» την παγκόσμια οικονομία κάποτε θα τελειώσει. Ήδη, αναλυτές σημειώνουν ότι υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια στο βάθος του ορίζοντα. Οι έρευνες οικονομικής συγκυρίας και στην Ευρώπη και την Ελλάδα έδειξαν τον Απρίλιο μία βελτίωση του κλίματος, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες. Την ίδια εκτίμηση έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια που επιτρέπουν την πρόβλεψη ότι η οικονομία θα αρχίσει σταδιακά να ανακάμπτει από το 2010.

Αλλά καλύτερα ας είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι η κρίση είναι ακόμα απρόβλεπτη. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ούτε ως προς το βάθος της ούτε ως προς τη διάρκειά της. Χρειάζεται παρακολούθηση και επιβεβαίωση των στοιχείων και των δεικτών για να φανεί ξεκάθαρα η μελλοντική εξέλιξή της. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιμείνει στον δρόμο των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε από το 2004. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε την δημοσιονομική προσαρμογή εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Και τούτο, όχι μόνο γιατί το ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε τα κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για να επιταχύνουμε τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας μας αλλά και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν το ίδιο. Το παράδειγμα της επιτυχημένης εφαρμογής των ΣΔΙΤ στην οικονομία πρέπει να εξαπλωθεί. Να βρει μιμητές σε όλα τα επίπεδα.

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η κρίση δημιουργεί προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Όσοι το καταλάβουν και δραστηριοποιηθούν θα έχουν μόνο να κερδίσουν. Όσοι επιμένουν στην καταστροφολογία, στη στείρα άρνηση, στην ευκαιριακή εκμετάλλευση των πρόσκαιρων συνθηκών, τελικώς πολύ κακή υπηρεσία προσφέρουν και στον εαυτό τους και στον τόπο.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

2018-09-25T12:11:39+03:00Ομιλίες|