Ομιλία στο 10ο Venture Capital Forum

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Η 10η κατά σειρά διοργάνωση αυτού του forum αποδεικνύει ότι, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά αναπτυξιακά εργαλεία, όπως ο θεσμός του Venture Capital, έχουν ριζώσει και στη χώρα μας. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό, ότι κάθε χρονιά η συμμετοχή διευρύνεται όλο και περισσότερο, περιλαμβάνοντας οργανισμούς και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τις γειτονικές μας χώρες. Και αυτό αποτελεί σίγουρα ένα σαφές και αισιόδοξο μήνυμα. Το μήνυμα, ότι η πρωτοφανής κρίση, που έπληξε και πλήττει ακόμα την παγκόσμια οικονομία, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να καθυστέρησε, αλλά σίγουρα δεν «πάγωσε» τα σχέδια της επενδυτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας. Δεν «πάγωσε» ούτε την αναζήτηση νέων ευκαιριών, ούτε τη διερεύνηση νέων εργαλείων και μεθόδων για την αξιοποίησή τους.

Κυρίες και κύριοι,

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση κατέλαβε τους πάντες εξαπίνης. Για την ακρίβεια, πολλοί γνώριζαν ότι η αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων αντιμετώπιζε προβλήματα διόγκωσης και ανεπαρκούς ελέγχου. Ωστόσο, κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει το ξέσπασμα αυτής της κρίσης, ούτε βέβαια τις διαστάσεις που θα έπαιρνε. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια σχεδόν, μιλάμε πλέον για τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά το 1929. Η διαφορά όμως με το παρελθόν, είναι ότι αυτή τη φορά το διεθνές σύστημα αντέδρασε ταχύτερα και κυρίως συντονισμένα. H συνεργασία των Κυβερνήσεων, των Κεντρικών Τραπεζών και των Διεθνών Οργανισμών υπήρξε άμεση και ουσιαστική. Το ένα μετά το άλλο, μεγάλα και μικρά κράτη, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και μέτρα – ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους – για να θωρακίσουν τις οικονομίες τους και να περιορίσουν τις συνέπειες της κρίσης.

Στην Ελλάδα αντιδράσαμε άμεσα και αποφασιστικά. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και στην κατεύθυνση αυτή, συνεργαστήκαμε στενά με τους εταίρους μας στην Ευρώπη για τις παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Παρά το ότι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε άλλες χώρες, φροντίσαμε από πολύ νωρίς να εγγυηθούμε για την ασφάλειά του, να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του και να ενισχύσουμε τη ρευστότητά του απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

– Εγγυηθήκαμε το σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

– Νομοθετήσαμε προστατευτικά μέτρα για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης.

– Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους 28 δισ. ευρώ.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αντιπροσωπεύουν μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης. Μια επιλογή ευθύνης για τη θωράκιση της πραγματικής οικονομίας, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, για τη στήριξη των επενδύσεων και της απασχόλησης σε μια δύσκολη στιγμή. Μια επιλογή, η οποία δικαιώνεται μέχρι σήμερα – και θα συνεχίσει να δικαιώνεται – από τα αποτελέσματά της. Αναλάβαμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε ευάλωτους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας. Προωθήσαμε μέτρα για να στηρίξουμε το εισόδημα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, που πλήττονται εντονότερα από τις συνέπειες της κρίσης. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τις οποίες εξαρτάται ο κύριος όγκος της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Στο επίπεδο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, πρωταρχικός στόχος ήταν η διατήρηση της ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχώρησε στην παροχή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Επίσης, προκηρύξαμε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα Πρόγραμμα – ύψους 1 δις. 50 εκατ. ευρώ – για την ενίσχυση των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Και μέσω της παρέμβασης του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (του ΤΑΝΕΟ), ενισχύουμε την αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity). Το ΤΑΝΕΟ είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με αφορμή την Ατζέντα της Λισσαβόνας για τη δημιουργία μίας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας στην Ευρώπη, την οποία προωθούμε και στηρίζουμε αποφασιστικά. Μαζί με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (τις ΣΔΙΤ) αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Το μοντέλο λειτουργίας του ΤΑΝΕΟ δεν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και στηρίζεται σε αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ΤΑΝΕΟ, μέσω της ενίσχυσής του με κεφάλαια που έχουν ήδη δεσμευτεί με την κοινοτική πρωτοβουλία «JEREMIE». Έχουμε κάθε λόγο να αναδείξουμε και να στηρίξουμε οργανισμούς, όπως το ΤΑΝΕΟ και το ΤΕΜΠΜΕ. Οργανισμούς, που ιδίως σε περιόδους κρίσης, συμβάλλουν στη σταθεροποίηση με πολλαπλάσια οφέλη για την οικονομία μας.

Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε αξιοσημείωτη σε ό,τι αφορά το ΤΑΝΕΟ, καθώς εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατάφερε να συγκεντρώσει ιδιωτικά κεφάλαια για τη σύσταση 11 συνολικά Venture Capital Funds. Οχτώ από αυτά, ιδρύθηκαν μέσα στο 2008, με συνολικά κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 140 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας είναι ότι, σήμερα, σε μία περίοδο σταδιακής εξόδου από την κρίση, και ενώ η ανάδειξη νέων επιχειρήσεων, νέων πρωτοβουλιών και νέων ευκαιριών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, συνολικά πάνω από 280 εκατ. ευρώ διοχετεύονται στην αγορά και αναζητούν ελληνικές επιχειρήσεις με σοβαρά αναπτυξιακά σχέδια και δυναμική. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έδειξε ότι το Venture Capital αποτελεί χρήσιμο πυλώνα στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και του κλάδου χρηματοπιστωτικής διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Γι’ αυτό και επεξεργαζόμαστε βελτιώσεις του θεσμικού και νομικού πλαισίου, προκειμένου ο θεσμός να ενισχυθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Θα ήθελα βεβαίως εδώ να σημειώσω, ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας μας για τις εταιρείες Venture Capital, είναι ήδη ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά. Χάρη σ’ αυτό, η Ελλάδα κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν ευνοϊκό φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, πρόσθετες παρεμβάσεις χρειάζονται, ώστε τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (τα Α.Κ.Ε.Σ.) να μπορέσουν να αποτελέσουν ακόμη πιο αποτελεσματικό επενδυτικό εργαλείο, τόσο για την αύξηση κεφαλαίου, όσο και για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τους αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε., αλλά και με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων για τα θέματα εποπτείας και πιστοποίησης αυτών των σχημάτων και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών. Απώτερος στόχος μας, η Ελλάδα να αποτελέσει ένα περιφερειακό πόλο έλξης επενδυτικών κεφαλαίων.

Η συγκυρία είναι θετική. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη στηρίζουν τη λειτουργία του venture capital, καθώς αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο για την υγιή ανάπτυξη κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσημες έρευνες έχουν αποδείξει τη συμβολή των επιχειρηματικών κεφαλαίων, όχι μόνο στη γρήγορη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τώρα, που τα πρώτα σημάδια της σταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας έχουν φανεί, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να ενεργοποιήσουμε ολόκληρο το φάσμα των δυνατοτήτων που μας παρέχουν αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία.

Κυρίες και κύριοι,

Παρά το ότι αρκετοί διεθνείς οργανισμοί διαβλέπουν τη σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης έως το τέλος της φετινής χρονιάς, η πραγματικότητα ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, σε όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη. Στη συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι τα δύο προηγούμενα τρίμηνα – το πρώτο του 2009 και το τελευταίο του 2008- η πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών ήταν χειρότερη από κάθε πρόβλεψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 23 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. , μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες οικονομίες, θα είναι φέτος στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η Ελλάδα, στο πρώτο τρίμηνο του 2009, κατάφερε να διατηρήσει θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη, την ώρα που οι οικονομίες της ευρωζώνης συρρικνώθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,8%. Ωστόσο, παρ’ όλο που βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η ανάπτυξη θα είναι και για τη χώρα μας φέτος μικρότερη από αυτή που είχαμε προβλέψει.

Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Αναμένουμε, να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας καθώς και την πορεία του Προϋπολογισμού. Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα αποτιμήσουμε την κατάσταση και θα αποφασίσουμε για τις τυχόν αναγκαίες προσαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και τους στόχους που έχει θέσει, για μείωση του ελλείμματος στο 3,7% του ΑΕΠ φέτος και κάτω από το 3% το 2010. Η επιλογή αυτή δεν επιβάλλεται τόσο από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο από το συμφέρον της χώρας μας. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα που θα δείξουμε σ’ αυτή την προσπάθεια, θα κρίνουν την αξιοπιστία, την ανάπτυξη και τις προοπτικές της οικονομίας μας στα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας.

Αντίστοιχα, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει με γενναίες αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις τις διαρθρωτικές αδυναμίες που υπονομεύουν διαχρονικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αδυναμίες που έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί πριν από την είσοδο της χώρας μας στην ΟΝΕ. Σήμερα, έχουμε την υποχρέωση να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε ποιοτικά την παραγωγική βάση της χώρας μας, ώστε να μπορεί να σταθεί στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Πρέπει να παράγουμε περισσότερα από όσα καταναλώνουμε. Και κυρίως πρέπει να παράγουμε ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές προϊόντα και υπηρεσίες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και να την κάνουμε περισσότερο ελκυστική για νέες επενδύσεις. Στην πενταετία που πέρασε, έγιναν αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Φάνηκαν στο ρυθμό ανάπτυξης, φάνηκαν στην αύξηση, όχι μόνο της αξίας αλλά και της συμμετοχής των εξαγωγών και των επενδύσεων στο ΑΕΠ, φάνηκαν στη μείωση της ανεργίας κατά 4 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2004.

Όμως η απόσταση από το στόχο είναι ακόμα μεγάλη. Και θα χρειαστεί πλέον να τη διανύσουμε όχι με βήματα, αλλά με άλματα. Θα χρειαστεί να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά. Η Κυβέρνηση έχει απόλυτη συναίσθηση αυτής της ευθύνης. Έχει σαφέστατα συναίσθηση για τις όποιες παραλείψεις της, έχει διδαχθεί από τα λάθη της. Και είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη και αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά. Αυτή την αναπτυξιακή πορεία όμως, δεν μπορεί ούτε να την επιβάλλει, ούτε να τη επιδιώξει μόνη της. Η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει και μέσα από την επιχειρηματική εγρήγορση. Θα έρθει μέσα από τη συνεργασία του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή την ώρα είναι κρίσιμο να αφυπνιστεί το αναπτυξιακό όραμα όλων. Η κυβέρνηση έπραξε, πράττει και θα συνεχίσει να πράττει το χρέος της. Με ευθύνη, με σχέδιο και σοβαρότητα. Επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει τη συναίνεση, την ομοψυχία και τη συνεννόηση σε εθνικό επίπεδο. Τη συμμετοχή όλων των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων, στην προσπάθεια για την ασφαλή έξοδο της χώρας μας από την κρίση και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την επόμενη μέρα. Και σ’ αυτή την προσπάθεια, οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να αναλάβουν το σημαντικό ρόλο που τους αναλογεί. Με νέες πρωτοβουλίες, με διάθεση δημιουργίας, με επενδύσεις σε τομείς που θα κρίνουν την ανάπτυξη στη νέα εποχή.

Διοργανώσεις όπως αυτή που ξεκινά σήμερα, παρέχουν σε όλους μας τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς αυτή την κατεύθυνση. Να αντλήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, γνώση και ιδέες. Να συμβάλουμε, ώστε η οικονομία μας να επανακτήσει ταχύτερα τους υψηλούς αναπτυξιακούς της ρυθμούς. Να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, με όφελος για όλους. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Και τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να τις αξιοποιήσουμε.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

2018-09-25T11:35:27+03:00Ομιλίες|