Ομιλία για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τη Ζήμενς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η κυβερνητική πλειοψηφία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Ζήμενς αποφάσισε να με συμπεριλάβει στο πόρισμά της, μία ώρα πριν το καταθέσει, χωρίς να με έχει καλέσει ούτε καν ως μάρτυρα, ούτε για να με ρωτήσει, ούτε για να ακούσει την άποψή μου όπως θα έπρεπε στοιχειωδώς να έχει πράξει. Τότε χαρακτήρισα αυτήν την πράξη αθλιότητα και το επαναλαμβάνω σήμερα. Εκπλήσσομαι με τον κ. Παμπούκη ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στο πόρισμα. Τον ρωτώ αν έχει ξαναδεί περίπτωση να καταδικάζεται κάποιος ή να απευθύνεται μομφή χωρίς ούτε καν να τον ακούνε. Και αφού άλλαξε δύο φορές τους λόγους για τους οποίους πίστευε ότι έπρεπε να περιληφθώ στο πόρισμα, κατέληξε στο ότι, δήθεν, δεν έκανα καμία περαιτέρω ενέργεια μετά τις 13 Μαρτίου, οπότε έκανα αποδεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία υποδείκνυε τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσει το ελληνικό Δημόσιο στην υπόθεση Siemens και μέχρι τις εκλογές.

Αν είχατε κύριοι του ΠΑΣΟΚ τη στοιχειώδη ευαισθησία να με καλέσετε στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως είχατε υποχρέωση, θα μπορούσατε εύκολα να αντιληφθείτε το μέγεθος των ανακριβειών που διατυπώσατε εις βάρος μου. Σας ενημερώνω και σας καταθέτω όλα τα σχετικά έγγραφα. Στις 24/2/2009 στάλθηκε η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που είχε ζητήσει ο προκάτοχός μου, για τις δυνατότητες νομικού χειρισμού της υπόθεσης Ζήμενς. Για την άσκηση αξιώσεων και την επιβολή κυρώσεων, ορίζει ως προϋπόθεση τη συγκέντρωση στοιχείων από τις δημόσιες υπηρεσίες, για την τεκμηρίωση της ζημίας που υπέστη το ελληνικό δημόσιο. Στις 13/3/2009 κάνω αποδεκτή τη γνωμοδότηση και τη στέλνω αμέσως στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για να πράξει τα δέοντα, ως εκ του νόμου οφείλει.

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποστέλλεται στις 3/4/2009 και προς όλα τα Υπουργεία και τις Γενικές Γραμματείες, προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που τεκμηριώνει ζημία του ελληνικού δημοσίου. Στις 10/4/2009 και 7/05/2009 το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε δηλώσεις παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον του 4ου ειδικού ανακριτού του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην δικογραφία. Στις 5/5/2009 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κοινοποιεί σε όλα τα Υπουργεία κατάλογο με 29 συγκεκριμένα ερωτήματα, προκειμένου «να διερευνηθούν και όσες άλλες πτυχές της υπόθεσης συνδέονται με ζημία του Δημοσίου». Στις 22/5/2009 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, αποστέλλει στη Ζήμενς επιστολή, με την οποία επισημαίνει την υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει τις αναγκαίες απαντήσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση.

Στις 25/5/2009 ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας με έγγραφό του, καλεί όλους τους φορείς του Υπουργείου να εφαρμόσουν τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τη Ζήμενς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο με τα 29 συγκεκριμένα ερωτήματα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις γραμματείες. Στις 24/6/2009 ο Πρόεδρος του ΝΣΚ με ενημερώνει με επιστολή του ότι αναμένονται οι απαντήσεις των φορέων του Δημοσίου, όπως επίσης και ότι το ΝΣΚ έχει ζητήσει από 1ης Ιουνίου το σύνολο των εγγράφων του ανακριτικού υλικού από το Πρωτοδικείο. Στις 17/7/2009 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας αποστέλλει στη Ζήμενς νέα επιστολή, με την οποία επισημαίνει την αρνητική στάση της εταιρείας όσον αφορά την παροχή πληροφόρησης για την υπόθεση. Δηλώνει επίσης ότι το Υπουργείο θα επιμείνει στον καταλογισμό ευθυνών, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Στις 5/8/2009, μετά από προσφυγή της Ζήμενς στη διαιτησία, ορίζεται με υπουργικές αποφάσεις ο Διαιτητής εκ μέρους του δημοσίου. Επιπλέον, εκτός από τα ορισθέντα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανατίθεται και σε ιδιωτική νομική εταιρεία η εκπροσώπηση του Δημοσίου στη διαιτητική δίκη, για να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή προάσπιση των συμφερόντων του. Όλα τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται στα πρακτικά της Βουλής. Είναι λοιπόν σαφές, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απέκρυψε μια σειρά από δημόσιες πράξεις και ενέργειες που έγιναν επί των ημερών μου, μόνο και μόνο για να με προσθέσει στα ονόματα των πολιτικών που έπρεπε να περιληφθούν στο πόρισμα για τη Ζήμενς.

Είναι σαφές, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ψεύδεται συνειδητά, όταν υποστηρίζει ότι οι φορείς του ελληνικού δημοσίου ενημερώθηκαν για το τι πρέπει να πράξουν λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Η επιστολή της 27ης Αυγούστου, που επικαλούνται στο πόρισμά τους, ήταν η τρίτη κατά σειρά υπενθύμιση. Γιατί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είχε αποσταλεί σε όλους τους φορείς του Δημοσίου από τις 3 Απριλίου. Γιατί τόσα ψέματα και παραλείψεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής; Σε έξι μήνες που χειρίσθηκα την υπόθεση, έκανα χωρίς μία μέρα καθυστέρηση όσα έπρεπε να κάνω, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μάλιστα με το παραπάνω.

Και σας ερωτώ: Τι έκανε η δική σας κυβέρνηση μετά, επί 20 μήνες;

Δείτε τι απαντά ο κ. Σαχινίδης στην Βουλή προχθές, στις 6/5/2011 για το θέμα:

«Ως προς το αστικό μέρος της Υπόθεσης, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που θεμελιώνει ζημιά του Δημοσίου, ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση αγωγών από το Δημόσιο».

Είστε δηλαδή ακόμα εκεί που σας άφησα εγώ.

Αν λοιπόν δεν σας ικανοποιούν όσα έπραξα εγώ, γιατί δεν ζητήσατε να ελεγχθούν και οι κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Σαχινίδης; Οι οποίοι εδώ και 20 μήνες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν την υπόθεση ούτε ένα βήμα πιο πέρα; Ερωτώ και την κυβέρνηση και την καλώ να πάρει θέση: η κυβερνητική πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής προσδιόρισε τη ζημία του ελληνικού δημοσίου στα 2 δισ. ευρώ. Η ίδια η κυβέρνηση, που έχει επισήμως την ευθύνη για τον προσδιορισμό της ζημιάς, γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα, 20 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της;

Γιατί δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν:

Είτε η εξεταστική επιτροπή έκανε καλά την δουλειά της, άρα πρέπει να ζητηθούν ευθύνες από τους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησής σας, που δεν έχουν ακόμα διεκδικήσει με αγωγές τα 2 δις. ευρώ από τη Ζήμενς. Είτε η εξεταστική επιτροπή δεν έκανε καλά τη δουλειά της και θα πρέπει να περιμένουμε, για να δούμε ποιο ποσό θα διεκδικήσει η κυβέρνηση και οι εταιρίες του Δημοσίου. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Διότι είτε η Ζήμενς θα πρέπει να αποζημιώσει το ελληνικό κράτος με 2 δις ευρώ, είτε όποιοι Υπουργοί της κυβέρνησης συμφωνήσουν σε μικρότερη αποζημίωση θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποστούν και τις συνέπειες. Αυτά κ.κ. Υπουργοί της κυβέρνησης, για να ξέρετε που οδηγεί ο λαϊκισμός. Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα.

Τέλος, κύριοι συνάδελφοι είναι γνωστό, ότι η πρώτη γκάφα της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Επιτροπής ήταν ότι επιχείρησαν να εμφανίσουν ότι δήθεν επί των ημερών μου καταργήθηκε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κι εγώ ήμουν υπεύθυνος γι αυτό. Πράγμα που δεν έγινε επί των ημερών μου, αλλά νωρίτερα και μάλιστα με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και όχι με υπουργική απόφαση. Ζητώ λοιπόν να ελεγχθεί το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής για παραποίηση των πρακτικών. Διότι δεν μπορεί, ο κ. Παντελής Οικονόμου, μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής να δηλώνει στα πρακτικά της 20/1/2011, όπως δήλωσε άλλωστε και πολλές φορές δημόσια, ότι κακώς κατηγορείται ο κ. Παπαθανασίου ότι κατήργησε την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μια που αυτό είχε γίνει πριν αναλάβει Υπουργός Οικονομίας… Και να προειδοποιεί μάλιστα, μη γίνει καμία γκάφα που θα εκθέσει την Επιτροπή. Αλλά τέτοια ήταν η εμπάθεια της πλειοψηφίας που παρ’ όλα αυτά επέμεινε και τελικώς εξετέθη.

Δεν μπορεί ο κ. Παπαδημούλης να δηλώνει και αυτός σε όλα τα ΜΜΕ ότι το βράδυ προσετέθη και ο κ. Παπαθανασίου ως έβδομος, κατηγορούμενος για πράξη που είχε τελέσει άλλος υπουργός, χωρίς γραπτό σκεπτικό και ενώ δεν είχε κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή… Και ξαφνικά να εμφανίζεται στα πρακτικά της Επιτροπής, που προφανώς παραποιήθηκαν, εισήγηση της κυρίας Βασιλικής Τσόνογλου – Βυλλιώτη με άλλο σκεπτικό, με το οποίο τελικά η κυβερνητική πλειοψηφία, αφού διαπίστωσε τη γκάφα της, με συμπεριέλαβε στο πόρισμα. Σκεπτικό το οποίο άλλωστε ανέτρεψα, με τα σχετικά έγγραφα που μόλις κατέθεσα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι σαφές, ότι λίγο πριν κατατεθεί το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κάποιοι έδρασαν με δόλο εις βάρος των συναδέλφων τους. Και δεν έδρασαν μόνο εις βάρος μου. Αλλά εις βάρος και άλλων συναδέλφων. Και δε μιλώ μόνο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για παράδειγμα για όλους τους πρώην Υπουργών Οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρχει δόλος, υπάρχει άγνοια. Και τα δύο είναι εξίσου επικίνδυνα για τη διερεύνηση τόσο σοβαρών υποθέσεων. Γιατί είτε με δόλο είτε από άγνοια, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Οι πραγματικοί ένοχοι ήταν και παραμένουν στο απυρόβλητο.

Σας ευχαριστώ.

2018-09-25T16:38:05+03:00Ομιλίες_Βουλή|