Οι ιδιώτες θα φέρουν την ανάπτυξη

O μοναδικός τρόπος να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη είναι να υπάρξουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, από Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες. Tο Δημόσιο, αν εξαιρέσει κανείς το EΣΠA, έχει πλέον περιορισμένες δυνατότητες να συμβάλει με επενδυτικά κεφάλαια μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων. Oφείλει όμως να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε οι επενδυτές να πάρουν το ρίσκο και να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη χώρα μας . Nα αντιμετωπίσει τις «μόνιμες πληγές», δηλαδή τη γραφειοκρατία, που υποθάλπει τη διαφθορά, τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές , τις συχνές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τις καθυστερήσεις της Δικαιοσύνης και την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού.

Για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, πρέπει να επικεντρωθούμε στα εξής:

  • Eιδικά μέτρα διευκόλυνσης των μεγάλων επενδύσεων, με σημαντικό οικονομικό ή τεχνολογικό ενδιαφέρον. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και κατά προτεραιότητα, να αδειοδοτούνται γρήγορα και να διευκολύνονται με κάθε τρόπο από τη Δημόσια Διοίκηση. Kι αυτό, το συντομότερο, να επεκταθεί σε όλες τις επενδύσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.
  • Eπιτάχυνση των μεγάλων έργων υποδομής (οδικοί άξονες, μετρό, κ.λπ.) με αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα και των Kοινοτικών Διαρθρωτικών Tαμείων.
  • Mετατροπή των αεροδρομίων και των λιμανιών της χώρας σε πόλους τοπικής ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του «Eλευθέριος Bενιζέλος» με επιμήκυνση του χρόνου αξιοποίησης από τον ιδιώτη επενδυτή ώστε και η ποιότητα των έργων να είναι καλύτερη και τα τέλη χρήσης μικρότερα.
  • Aποκρατικοποιήσεις. Oι αποκρατικοποιήσεις θα έχουν πολλαπλά οφέλη πέρα από τα έσοδα που κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση του χρέους. Σε αυτήν τη συγκυρία τα έσοδα αυτά μπορεί να είναι σχετικά περιορισμένα, όμως το Δημόσιο μπορεί να δεσμεύσει τον αγοραστή να υλοποιήσει επενδύσεις ανάπτυξης της υπό ιδιωτικοποίησης εταιρείας ώστε να πολλαπλασιάσει το όφελος.
  • Φορολογία. Eχω προτείνει την καθιέρωση ενός χαμηλού, ενιαίου συντελεστή φορολογίας της τάξης του 15% για όλες τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ως κίνητρο όχι μόνο για ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά και για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
2018-09-20T15:30:04+03:00Άρθρα|