Οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να βοηθήσουν

Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε με τη στήριξη τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων, για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας, αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη. Η κρίση αναδεικνύεται σε κίνητρο ώστε να αποκτήσει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα την κουλτούρα συνεργασίας που του έλειπε μέχρι σήμερα. Εάν τα κόμματα –είτε συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε όχι– καταφέρουν στην πορεία να διαμορφώσουν τη στάση τους με βασικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και όχι τα ευρήματα της επόμενης δημοσκόπησης, το όφελος θα είναι σημαντικό για την Ελλάδα. Ωστόσο, η επιτυχία της προσπάθειας για τη σωτηρία της χώρας απαιτεί πολλά περισσότερα βήματα. Πέρα από την πολιτική βούληση, χρειάζεται αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, συνένωση και αξιοποίηση όλων των δυνάμεων που διαθέτει ο τόπος. Χρειάζεται συμμετοχή και ενεργοποίηση, όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ενα πεδίο στο οποίο θα δοκιμαστούν όλα τα παραπάνω είναι η λειτουργία της κρατικής μηχανής και η εφαρμογή των πολιτικών που χαράσσονται, τόσο κεντρικά όσο και ανά υπουργείο. Το κύριο ζητούμενο για τη χώρα δεν είναι πλέον οι πολιτικές προθέσεις, αλλά η αποτελεσματικότητα. Οσο αποφασισμένος κι αν είναι ένας υπουργός να παράγει έργο και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στους τομείς της αρμοδιότητάς του, το αποτέλεσμα θα είναι φτωχό εάν δεν υπάρχει ανάλογη ενεργοποίηση και συντονισμός, σε επίπεδο διοίκησης. Είναι επομένως απαραίτητο να διαμορφωθεί μια «πυραμίδα» από ικανά διοικητικά στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της εφαρμογής των πολιτικών. Οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από την τεχνοκρατική γνώση, θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθμό εμπειρίας και τεκμηριωμένο ιστορικό επιτυχίας, με έμφαση στη διοίκηση έργων (project management). Το καλό είναι ότι η ελληνική αγορά διαθέτει πλήθος τέτοιων στελεχών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Το κακό είναι ότι το επίπεδο των απαιτούμενων προσόντων συνεπάγεται και αντίστοιχες αμοιβές, τις οποίες το ελληνικό Δημόσιο δεν είναι σε θέση να προσφέρει.

Το πρόβλημα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί, σε συνεργασία και με τη συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου. Η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από τις 200 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις να διαθέσουν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στο κράτος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. δύο χρόνια, στη διάρκεια του οποίου θα καταβάλουν οι ίδιες τις αμοιβές του. Με τον τρόπο αυτό, η αγορά, που συχνά κάνει κριτική για την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, μπορεί να προσφέρει μια σημαντική υπηρεσία στη χώρα, βοηθώντας έμπρακτα στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, για υγιή και ανταγωνιστική οικονομία, για ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Παράλληλα, θα υπάρξει όφελος και για τις επιχειρήσεις, αφού τα στελέχη τους θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε δύσκολες προκλήσεις και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία για τη συνέχεια. Πολλοί θα υποστηρίξουν, ορθώς, ότι ο δημόσιος τομέας διαθέτει ήδη στελέχη που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό τον ρόλο. Δυστυχώς, όμως, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η δημόσια διοίκηση –απουσία αξιολόγησης, κινήτρων και επιβράβευσης για τους ικανούς– οι άνθρωποι αυτοί είναι σχεδόν αδύνατον να αναδειχθούν και να εργαστούν παραγωγικά. Η είσοδος στελεχών της αγοράς για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετάβασης μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς ως «μοχλός» για την προώθηση των αλλαγών που χρειάζεται η δημόσια διοίκηση, ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της – έτσι, ώστε στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, τα ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα να έχουν ξεχωρίσει μέσα από τη δουλειά τους και να είναι σε θέση να «παραλάβουν τη σκυτάλη» από τους ανθρώπους της αγοράς. Βεβαίως η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα συναντήσει εμπόδια: από την απροθυμία του πολιτικού συστήματος και την επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων, μέχρι τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη δυσπιστία ενός μεγάλου μέρους της ίδιας της κοινωνίας. Ομως, όπως έδειξε και ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας, η αντιμετώπιση μιας εθνικής κρίσης απαιτεί τόλμη και διάθεση υπέρβασης κατεστημένων αντιλήψεων. Αν ο καθένας μας τολμήσει να κάνει ένα βήμα μπροστά, σε σχέση με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του παρελθόντος, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα που έχει ανάγκη η χώρα μας.

2018-09-20T14:59:47+03:00Άρθρα|