Νέα ερώτηση για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής στη Μύκονο

Προς τον υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Υποθέσεις φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις της Μυκόνου

Στις 21 Δεκεμβρίου σας απευθύναμε ερώτηση αναφορικά με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων στη Μύκονο και τις υπόνοιες για «κουκούλωμα» που δημιουργούνται από το γεγονός ότι μετά τις εκλογές δεν έχουν γίνει γνωστά νεώτερα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Θυμίζουμε, ότι από τους ελέγχους που έκανε η ΥΠΕΕ το περασμένο καλοκαίρι, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι εστιατόριο του νησιού διέθετε δύο ταμειακές μηχανές (μία νόμιμη και μία παράνομη). Άλλη επιχείρηση δεν εξέδωσε κανένα φορολογικό στοιχείο (εισιτήρια, αποδείξεις ταμειακών μηχανών) για συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες που οργάνωσε τον περασμένο Ιούλιο, και ο έλεγχος επεκτάθηκε σε όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που είχαν σχέση με την επιχείρηση αυτή.

Από την απάντησή σας (Α.Π.425-14/1/2010) προκύπτει, ότι δεν έχει υπάρξει έκτοτε πρόοδος στη διερεύνηση των υποθέσεων. Αναφέρετε συγκεκριμένα, ότι η αδήλωτη ταμειακή μηχανή της πρώτης επιχείρησης «βρίσκεται στη διαδικασία αποστολής στην αρμόδια ΔΟΥ», διαδικασία που είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται πάνω από μία ημέρα για να ολοκληρωθεί. Για τη δεύτερη υπόθεση αναφέρετε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των κατασχεθέντων στοιχείων», ότι οι παραβάσεις «τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου ελεγκτικού κέντρου», και ότι για επιχειρήσεις της Μυκόνου, μεταξύ των οποίων και εκείνη που διοργάνωσε τη συναυλία «έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί».

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι επτά μήνες μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων δεν έχουν επιβληθεί ποινές στις επιχειρήσεις. Η εικόνα που δημιουργείται υπονομεύει την προσπάθεια που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία δεν μπορεί να είναι επιτυχής αν οι πολίτες διαπιστώνουν πως ορισμένοι βρίσκουν τον τρόπο να ξεφεύγουν από το νόμο, και πάντως βρίσκεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες σας για πάταξη της φοροδιαφυγής και επιτάχυνση της επιβολής κυρώσεων.

Για τους λόγους αυτούς ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Έχουν επιβληθεί ή όχι πρόστιμα ή άλλου είδους ποινές στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις; Αν ναι, σε ποιο ύψος έφτασαν αυτά. Αν όχι, για ποιο λόγο και πότε προβλέπεται να επιβληθούν.

2.Οι τράπεζες στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί των φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με την επιχείρηση που οργάνωσε τη συναυλία, έχουν παράσχει στους ελεγκτές τα ζητηθέντα στοιχεία; Εάν ναι, τι προέκυψε από αυτά; Εάν όχι, τι μέτρα έχουν ληφθεί έναντι των Τραπεζών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ανάγκες του ελέγχου;

3.Ποιό είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αποσταλεί η ταμειακή μηχανή στην αρμόδια ΔΟΥ, να γίνει η επεξεργασία των κατασχεθέντων στοιχείων και να τεθούν τα συμπεράσματα υπόψη του αρμόδιου ελεγκτικού κέντρου;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου