Νέα Ερώτηση για τη λήξη της θητείας του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή

Προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκείς οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τη διατήρηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ η θητεία του έχει λήξει από το 2009

Στις 5 Μαίου 2011 σας υπέβαλα ερώτηση για το γεγονός ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, παρά το γεγονός ότι η θητεία του έχει λήξει από το Σεπτέμβριο του 2009. Επειδή η απάντηση που μου δώσατε δια του υφυπουργού κ. Γ. Ντόλιου είναι επιεικώς ανεπαρκής, επανέρχομαι. Στην απάντησή σας ισχυρίζεστε, ότι ο κ. Ρακιντζής «παραμένει στη θέση του κατά τις πάγιες διατάξεις αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου οι οποίες επιτάσσουν τη συνέχεια της διοικητικής δράσης ασκώντας τα καθήκοντά του όπως αυτά απορρέουν από την πολύπλευρη αποστολή του με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον». Διερωτώμαι ποιες είναι αυτές οι διατάξεις.

Αναφέρετε ακόμη ότι η απόφαση 1089 / 11 του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η παράταση της θητείας των μελών ανεξάρτητων αρχών αλλά για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες «αφορά στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες διέπονται από ειδικό καθεστώς (ν. 3051/02) και όχι σε ανώτατα όργανα της διοίκησης τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης». Από την απάντησή σας και την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης προκύπτει ότι εφόσον ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν διέπεται από καθεστώς ανάλογο των ανεξάρτητων αρχών, τότε η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί τότε για τον κ. Ρακιντζή δεν ισχύει το οκτάμηνο της περιόδου ανοχής, συνεπώς η θητεία του έχει λήξει από το Σεπτέμβριο του 2009 και παρανόμως εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Άλλωστε από την έρευνα που έκανα προέκυψε ότι ο ίδιος ο κ. Ρακιντζής έχει αποδεχθεί ότι ο θεσμός του οποίου προίσταται δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή και κατ αυτόν τον τρόπο έχει αναγνωρίσει έμμεσα ότι παράνομα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό προκύπτει από την παρέμβαση που άσκησε ο ίδιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υποστηρίξει τη νομιμότητα της απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

  • Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου που επιτάσσουν τη μη ανανέωση της θητείας του κ. Ρακιντζή, ή την αντικατάστασή του από άλλο πρόσωπο, και τη διατήρησή του στη θέση αυτή ως ομήρου της κυβέρνησης και του εκάστοτε υπουργού;

Και επειδή δεν έλαβα απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχω ήδη υποβάλει, τις επαναλαμβάνω:

  • Για ποιο λόγο δεν ανανεώθηκε έγκαιρα η θητεία του κ. Ρακιντζή, ή δεν έγινε η αντικατάστασή του;
  • Θεωρείτε ότι η παράταση της σημερινής κατάστασης συμβάλει στο κύρος του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή και στην εμπέδωση εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτόν;
  • Θα προχωρήσετε σε ανανέωση της θητείας του κ. Ρακιντζή, ή σε ορισμό νέου επιθεωρητή και πότε;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου