Να ξανασκεφτούμε την Ευρώπη μας

Να ξανασκεφτούμε την Ευρώπη μας

Στην επέτειο υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ, έχουμε την ευκαιρία να κοντοσταθούμε και να ξανασκεφτούμε την Ευρώπη μας.

Ως κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια, που όλοι μαζί την κάνουμε καλύτερη για όλους.

Περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο συνεκτική, περισσότερο αλληλέγγυα.

Με την κοινή απόφαση να πορευτούμε μαζί, οι ευρωπαϊκοί λαοί επιλέξαμε τη σύνθεση αντί για την απομόνωση.

Την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, αντί για τη διαίρεση.

Την αφομοίωση διαφορετικών ιδεών, κουλτούρας και πολιτισμικών συνηθειών, ώστε η Ευρώπη, ως αυτόνομη οντότητα,

να αντέξει και να πρωταγωνιστεί στην εποχή μιας απρόσωπης παγκοσμιοποίησης.

Όσα πετύχαμε μαζί είναι ποιοτικά περισσότερα, από όσα θα πετύχαινε κάθε έθνος με μια μοναχική διαδρομή.

Ζητούμενο παραμένει η πολιτική ενοποίηση, που παραμερίστηκε μπροστά στην προτεραιότητα της δημιουργίας της ζώνης του κοινού νομίσματος.

Σήμερα ειδικά, που ο λαϊκισμός, οι εθνικισμοί και ο ευρωσκεπτικισμός διεκδικούν μεγαλύτερο ζωτικό χώρο επιρροής των κοινωνιών, λόγω και της διαρκούς οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, μονάχα “περισσότερη Ευρώπη” μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσουμε όσα κερδίσαμε με κόπους.

Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, η “περισσότερη Ευρώπη” θα είναι και καλύτερη.

Πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, και τις καινούριες προτεραιότητες των κοινωνιών.