Ερώτηση για τον προϋπολογισμό του 2012

Ερώτηση για τον προϋπολογισμό του 2012

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2012

Η επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού του 2012 στηρίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις. Πρώτον, ότι η ύφεση το 2012 δεν θα ξεπεράσει το 2,8% και δεύτερον, ότι θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή του προγράμματος εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Η φθινοπωρινή έκθεση του ΟΟΣΑ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (World Economic Outlook) εκτιμά ότι η ύφεση το 2012 θα ανέλθει στο 3%, ενώ για το 2011 υπολογίζει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 6,1%, έναντι της πρόβλεψης για 5,5% που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό. Την εκτίμηση ότι η ύφεση το 2011 θα πλησιάσει το 6% εξέφρασε πρόσφατα και ο Διοικητικής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Προβόπουλος, κατά την παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης της ΤτΕ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο μεταξύ, με βάση τη μέχρι τώρα πληροφόρηση, η διαπραγμάτευση μεταξύ των ελληνικών Αρχών και των ιδιωτών πιστωτών για την απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να προεξοφληθεί.

Στους παραπάνω προβληματισμούς θα πρέπει να προστεθούν η επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, οι αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και οι αναμενόμενες αποκλίσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2011. Οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το έλλειμμα θα υπερβεί αισθητά το 9% του ΑΕΠ, που προβλέπεται στο νέο Προϋπολογισμό. Σημειώνεται επίσης, ότι τόσο ο κ. Προβόπουλος κατά την ομιλία του στη Βουλή, όσο και οι εκπρόσωποι της τρόικας, έχουν επισημάνει ότι οι όποιες επιπλέον προσαρμογές απαιτηθούν, δεν μπορούν να προέλθουν από νέους φόρους και οριζόντιες περικοπές δαπανών.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλυφθούν πιθανές αποκλίσεις στις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, όσον αφορά το τελικό ύψος του ελλείμματος του 2011, την έκταση της ύφεσης και την εφαρμογή του PSI; Και εάν υπάρχει, ποια είναι η φύση των μέτρων που περιλαμβάνει;

2.Υπάρχει σχέδιο για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ώστε να μην απαιτηθούν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις και οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου