Ερώτηση για το καθεστώς προσλήψεων προσωπικού στη ΔΕΗ και τις ΔΕΚΟ

Προς τους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Καθεστώς προσλήψεων προσωπικού στη ΔΕΗ και τις ΔΕΚΟ

Σύμφωνα με το νόμο 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ, οι επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου προσλαμβάνουν προσωπικό κατά παρέκκλιση των εσωτερικών κανονισμών τους και οι συμβάσεις εργασίας για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Στη ΔΕΗ, όπου το Δημόσιο διατηρεί το 51 % των μετοχών, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 2.000 νέων εργαζομένων που ξεκίνησε το 2007. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης κ. Αρθούρος Ζερβός, μιλώντας στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στις 15 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι «όλες οι προσλήψεις και με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας γίνονται σύμφωνα με το Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού της ΔΕΗ». Με άλλα λόγια ο κ. Ζερβός ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ δεν θα εφαρμόσει το νόμο 3429 / 2005 και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι υπουργοί:

1.Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να καταργήσει το νόμο 3429 / 2005;

2.Εάν όχι, γιατί οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται από τη ΔΕΗ;

3.Σκοπεύει η κυβέρνηση να επαναφέρει το καθεστώς μονιμότητας των νεοπροσλαμβανόμενων στις ΔΕΚΟ;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου