Ερώτηση για τις αρμοδιότητες γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

Προς τον υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

Το Δεκέμβριο του 2009 ανακοινώσατε την τοποθέτηση του κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλου στη θέση του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Η συγκεκριμένη γραμματεία είναι από τις πιο νευραλγικές για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Μεταξύ άλλων έχει τις αρμοδιότητες για τη φορολογία (εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ), για τα φορολογικά έσοδα, τους φορολογικούς ελέγχους (περιφερειακά και διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα), τα τελωνεία, κ.α. Ωστόσο πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον κ. Γεωργακόπουλο.

Κατόπιν αυτού, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

Είναι ακριβές ότι δεν έχουν εκχωρηθεί ακόμη αρμοδιότητες στον κ. Γεωργακόπουλο;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου