Ερώτηση για τις αρμοδιότητες γενικού γραμματέα Εμπορίου

Προς την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες γενικού γραμματέα Εμπορίου

Το Νοέμβριο του 2009 ανακοινώσατε την τοποθέτηση του κ. Στέφανου Κομνηνού στη θέση του γενικού γραμματέα Εμπορίου. Η γενική γραμματεία Εμπορίου εποπτεύει μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαμόρφωση των τιμών τροφίμων και ποτών, βιομηχανικών προϊόντων και φαρμάκων, υπηρεσιών, τους κοστολογικούς και αγορανομικούς ελέγχους, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τη μετρολογία, τις κρατικές προμήθειες, τα εμπορικά σήματα, τις ανώνυμες εταιρίες. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον κ. Κομνηνό.

Κατόπιν αυτού, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

Είναι ακριβές ότι δεν έχουν εκχωρηθεί ακόμη αρμοδιότητες στον κ. Κομνηνό;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου