Ερώτηση για την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου

Προς τους υπουργούς Οικονομικών, Oικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου παρά τις υποσχέσεις για «πάγωμα» των τιμολογίων των ΔΕΚΟ

Η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής ανακοίνωσε στους πελάτες της, οικιακούς καταναλωτές, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2010 αυξάνεται το πάγιο του οικιακού τιμολογίου κατά 3,5 %. Τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί διαβεβαίωναν ότι τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ θα «παγώσουν» για ένα χρόνο.

Κατόπιν αυτού ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1. Αν ισχύει η δέσμευση για πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ.

2. Σε καταφατική περίπτωση, αν δηλαδή ισχύει η δέσμευση, γιατί εξαιρείται από αυτήν η ΕΠΑ Αττικής, το 51 % των μετοχών της οποίας ελέγχεται από την κρατική ΔΕΠΑ.

3.Αν η πολιτική «παγώματος» των τιμολογίων έχει εγκαταλειφθεί, ποιες άλλες ΔΕΚΟ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις.

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου