Ερώτηση για τη λήξη της θητείας του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή

Προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΘΕΜΑ: Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ η θητεία του έχει λήξει από το 2009

Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το νόμο 3074 / 2002 όπως ισχύει, είναι πενταετής. Καθήκοντα επιθεωρητή ασκεί σήμερα ο Αρεοπαγίτης επί τιμή κ. Λέανδρος Ρακιντζής, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή στις 13 Σεπτεμβρίου του 2004. Συνεπώς η θητεία του έχει λήξει από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2009, χωρίς να έχει έκτοτε ανανεωθεί. Ωστόσο, ο κ. Ρακιντζής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του Επιθεωρητή, γεγονός που δημιουργεί νομικά και ουσιαστικά ζητήματα. Το νομικό ζήτημα είναι προφανές και μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ισχύ των αποφάσεων που έχει εκδώσει ο Επιθεωρητής από τη λήξη της θητείας του, από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1098 / 2011) σύμφωνα με την οποία το Σύνταγμα δεν ανέχεται την παράταση της θητείας των μελών ανεξάρτητων αρχών μετά την άροδο του εύλογου χρόνου ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

Το ουσιαστικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής ενός ιδιαίτερα χρήσιμου και κρίσιμου θεσμού για τη λειτουργία του κράτους είναι εδώ και σχεδόν είκοσι μήνες όμηρος της κυβέρνησης, καθώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικατασταθεί. Η κυβέρνηση όφειλε να ανανεώσει τη θητεία του κ. Ρακιντζή επισήμως, αν ήθελε να τον διατηρήσει στη θέση του, ή να τον αντικαταστήσει με άλλο πρόσωπο της επιλογής της εφόσον το επιθυμούσε. Η διατήρηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε καθεστώς «ομηρίας» αφήνει περιθώριο για συνειρμούς και υποθέσεις που δεν τιμούν ούτε τον ίδιο, ούτε τον θεσμό που υπηρετεί. Και ασφαλώς εκθέτουν την κυβέρνηση. Άλλωστε, σε άλλη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. (456 / 2007) αναφέρεται ότι η θέσπιση θητείας για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου «να μην υπόκεινται σε πιέσεις, όπως θα συνέβαινε, αν μπορούσαν να παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Για ποιο λόγο δεν ανανεώθηκε έγκαιρα η θητεία του κ. Ρακιντζή, ή δεν έγινε η αντικατάστασή του;

2.Θεωρείτε ότι η παράταση της σημερινής κατάστασης συμβάλει στο κύρος του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή και στην εμπέδωση εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτόν;

3.Θα προχωρήσετε σε ανανέωση της θητείας του κ. Ρακιντζή, ή σε ορισμό νέου επιθεωρητή και πότε;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου