Δήλωση μετά την συνεδρίαση Διυπ. Επ. Οικ. Πολιτικής

Η Κυβέρνηση θα καταθέσει σχέδιο νόμου, με το οποίο θα ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία, σε πλήρη εξέλιξη, θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους. Είναι ένα σημαντικό βήμα, που θα βοηθήσει και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν, μετά από μελέτη και διάλογο, οι αλλαγές στις κλειστές αγορές και τα κλειστά επαγγέλματα, που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία.

2018-09-24T17:38:42+03:00Δελτία Τύπου|