Χαιρετισμός στη Γ. Σ. Κλωστουφαντουργών

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ και να είμαι ομιλητής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας. Μια συνέλευση που αναμφισβήτητα πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Η διεθνής κρίση, που μαίνεται εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, επηρεάζει έντονα όλες τις χώρες και όλους τους κλάδους. Όπως ήταν αναμενόμενο, έφθασε και στη χώρα μας. Και οι επιπτώσεις της είναι ακόμη πιο έντονες για κλάδους, όπως αυτός της κλωστοϋφαντουργίας, που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα πριν από την εκδήλωση της κρίσης. Εδώ και αρκετούς μήνες, οι προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών στην Ευρώπη και στον κόσμο αναθεωρούνται συνεχώς προς το χειρότερο. Τα τελευταία στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν πριν από δέκα ημέρες, επιβεβαίωσαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 10ετιών. Η Ευρωζώνη αντιμετώπισε βαθιά ύφεση, με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 4,6% (σε ετήσια βάση). Στην Ελλάδα σημειώθηκε μεγάλη επιβράδυνση της ανάπτυξης, από το 2,6% στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 στο 0,3%, ωστόσο, η χώρα μας μαζί με την Κύπρο ήταν οι μόνες από την Ευρωζώνη που διατήρησαν θετικό πρόσημο.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου κατά 18,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν σημαντικά μικρότερη και συγκεκριμένα 7,6%. Ωστόσο, για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, οι απώλειες από την κρίση είναι σαφώς μεγαλύτερες, καθώς ο δείκτης παραγωγής του κλάδου υποχώρησε κατά 22,9% σε ετήσια βάση και κατά 33,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2007 (πριν, δηλαδή, ξεσπάσει η κρίση). Οι μεγαλύτερες απώλειες, σε σχέση με το μέσο όρο της βιομηχανίας, υποδηλώνουν ότι η κρίση επέτεινε το οξυμένο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που παρουσίαζε ο κλάδος, λόγω της εισόδου χωρών με χαμηλό κόστος παραγωγής στο διεθνές εμπόριο.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα, δεν έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια να διοχετεύσει μεγάλα ποσά για τη στήριξη της οικονομίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, που διαθέτουν για το σκοπό αυτό σημαντικά ποσοστά του ΑΕΠ τους. Και αυτό γιατί το διαχρονικά υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας μας, περιορίζει τις δυνατότητες άσκησης επεκτατικής πολιτικής στην οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πακέτο αναπτυξιακών πολιτικών που σήμερα ενισχύουν την πραγματική οικονομία, δημιουργούν ρευστότητα και νέες θέσεις εργασίας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα:

• στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, μέσω του οποίου θα επενδυθούν περίπου 36 δισ. ευρώ ως το 2013.

• Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που κινητοποιούν επενδύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ.

• Στον επενδυτικό νόμο

• Στο μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων έργων που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 18 δισ. ευρώ

• Και σε μια σειρά από άλλες πολιτικές

Ταυτόχρονα, λειτουργώντας με σχέδιο και ευθύνη, η Κυβέρνηση έλαβε από την αρχή και εξακολουθεί να λαμβάνει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

o Η Κυβέρνηση ήταν μεταξύ των πρώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγγυήθηκαν τις καταθέσεις των πολιτών, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

o Θέσαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους 28 δις. ευρώ, με σκοπό τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

o Μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, χορηγούνται χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ, σε 80.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

o Ανακοινώσαμε μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη κλάδων, όπως ο τουρισμός, οι εξαγωγές, η οικοδομή και η αγορά του αυτοκινήτου.

o Σήμερα αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος ενίσχυσης επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ένα συνολικό ποσό 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις επιχειρήσεις στον τομέα της βιομηχανίας. Θα ακολουθήσει και αντίστοιχο πρόγραμμα για τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και κύριοι,

Τα μέτρα που προωθούμε σήμερα, είναι σίγουρα επιβεβλημένα και αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, στην ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας και στο εισόδημα των πολιτών. Ταυτόχρονα, εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής, με στόχο τη μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: το πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι οι όροι που μας επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Είναι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους δανεισμού για τη χώρα, για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Είναι η ανάγκη να περιορίσουμε τα τεράστια ποσά που απαιτούνται σήμερα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Είναι η ανάγκη να εξοικονομήσουμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη, για την παιδεία, για το κοινωνικό κράτος, για την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό και είναι ζήτημα εθνικής σημασίας να πετύχουμε σ’ αυτή την προσπάθεια. Και θα πετύχουμε.

Το ζήτημα όμως που θα κρίνει εξίσου κι ακόμα περισσότερο την πορεία της οικονομίας μας στα επόμενα χρόνια, αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία συνολικά τις τελευταίες δεκαετίες – και που αντιμετωπίζει ακόμη εντονότερα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας – δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα της κρίσης. Ήρθε στην επιφάνεια με την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Και είναι σαφώς πολύ βαθύτερο, αφού έχει να κάνει με τις ίδιες τις δομές και το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας. Χρειάζονται επομένως αντίστοιχα βαθιές τομές για την αντιμετώπισή του. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με ίσους όρους στη διεθνή αγορά.

Η σημερινή Κυβέρνηση προχώρησε την τελευταία 5ετία σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική βιομηχανία. Αναφέρω ενδεικτικά:

o Μειώσαμε σημαντικά τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Και συνεχίζουμε με περαιτέρω σταδιακή μείωση, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ως το 2014.

o Προωθήσαμε σειρά ρυθμίσεων για την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

o Σχεδιάσαμε το νέο Επενδυτικό Νόμο, με τον οποίο προσφέρθηκαν ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Μέσω του νόμου αυτού ενισχύονται σήμερα περισσότερες από 6.000 επενδύσεις, συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ, που δημιουργούν πάνω από 28.500 νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Μόνο για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας από τον Επενδυτικό Νόμο ενισχύθηκαν 67 καινούργιες επενδύσεις συνολικού ύψους πάνω από 93 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές ενισχύσεις ξεπέρασαν τα 37 εκατ. ευρώ και βοήθησαν στην δημιουργία περίπου 400 θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι κλάδοι της Κλωστοϋφαντουργίας, όπως και της ένδυσης, υπόδησης και δερμάτινων ειδών ενισχύθηκαν για πρώτη φορά από το ΕΠ.ΑΝ.

o Θεσμοθετήσαμε τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό εργαλείο, μέσω του οποίου προχωρούν σήμερα επενδύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ, από ιδιωτικά κεφάλαια, για τη δημιουργία 327 κοινωνικών υποδομών.

o Επιταχύναμε τους ρυθμούς υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ, που σήμερα ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση του 100% των πόρων και σχεδιάσαμε το ΕΣΠΑ 2007-2013, από το οποίο αναμένεται ότι θα απορροφήσουμε 3 δις. ευρώ φέτος.

o Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε με συνέπεια την Ψηφιακή Στρατηγική, για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη η διείσδυση του γρήγορου Internet στον πληθυσμό έχει φθάσει σήμερα στο 13,4% όταν το Μάρτιο του 2004, έφθανε μόλις το 0,1%.

Τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ήταν σημαντικά. Δεν ήταν όμως αρκετά για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των διαρθρωτικών αδυναμιών που ταλαιπωρούν την ελληνική οικονομία. Δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν την καθυστέρηση δύο και πλέον δεκαετιών. Όταν ήδη από το 1980 και το 1990 οι ανταγωνίστριες χώρες προχωρούσαν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις και προετοίμαζαν τις οικονομίες τους για την ανοιχτή αγορά, η Ελλάδα παρέμενε σε αδράνεια. Και σήμερα, όσα δεν έγιναν μέσα στα προηγούμενα 20 χρόνια, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προχωρήσουμε στην επόμενη διετία. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και η επιλογή της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να προωθήσουμε μια νέα γενιά τολμηρών μεταρρυθμίσεων, που αντιμετωπίζουν τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της. Να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια ανάπτυξη που δεν θα στηρίζεται στο δανεισμό και στην κατανάλωση, αλλά στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σ’ αυτή την προσπάθεια σαφώς χρειάζεται η κινητοποίηση και των ίδιων των επιχειρήσεων. Η επένδυση στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην εξυπηρέτηση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, είναι το κλειδί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μας. Κι αυτό αφορά άμεσα τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ανηλεή ανταγωνισμό, από χώρες με μηδαμινό εργατικό κόστος. Πιστεύω ακράδαντα, ότι η κλωστοϋφαντουργία μπορεί να ξεπεράσει την κρίση της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και στις διεθνείς αγορές. Και αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Αρκεί να τις αξιοποιήσουμε. Αρκεί να διδαχθούμε από τις παραλείψεις του παρελθόντος και να κινηθούμε όλοι μαζί προς τη σωστή κατεύθυνση: Κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Τώρα είναι η ώρα να δουλέψουμε όλοι μαζί για να περιορίσουμε τις απώλειες της κρίσης. Τώρα είναι η ώρα να προετοιμαστούμε για την καινούργια εποχή της ανάπτυξης. Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό το δρόμο και τον ακολουθεί με σχέδιο και υπευθυνότητα. Και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

2018-09-24T18:44:34+03:00Ομιλίες|