Αποφάσεις Διυπ. Επιτρ. Αποκρατικοποιήσεων

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά και Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη και με αντικείμενο τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. Στo πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της ΕΥΑΘ, οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι που ορίστηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή, αξιολόγησαν τους φακέλους των υποψηφίων επενδυτών που ανταποκρίθηκαν στην από 16-7-2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή. Στην εισήγησή τους προς τη Διυπουργική Επιτροπή, οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι αναφέρουν ότι και οι τρεις κοινοπραξίες πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, όπως αυτά τέθηκαν στην από 16-7-2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και, ως εκ τούτου, προτείνουν τη συμμετοχή τους στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι κοινοπραξίες είναι (κατ’ αλφαβητική σειρά) οι εξής:

1. AQUALIA (Ισπανία) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Ελλάδα)
2. SUEZ ENVIRONMENT (Γαλλία) – ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Ελλάδα)
3. VEOLΙA EAU (Γαλλία) – MIG (Ελλάδα) – ΙΟΝΙΟΣ (Ελλάδα)

Η Διυπουργική Επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και αποφάσισε όπως οι κοινοπραξίες αυτές συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού για την αγορά μετοχών κυριότητας του Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο 23,02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2018-09-25T15:01:35+03:00Δελτία Τύπου|